Monday, 13 May 2013

Milonga Information at Ta.Tango Club - Sai Gon

Dear friends,

Weekly Ta.Tango Milonga will be hosted at Cafe Thoai Vien, 159A Nguyen Van Thu, dist 1.
* Tango lesson from 7-8pm: By Tony & Ziu
* Milonga from 8:30-11pm
All old goods things will remain, especially the coziness and pure essence of Argentine Tango that we always aim for! 
Welcome visitors, as always!
See you all!

Contact: Tony 0945 45 25 76, Le Hang 0903 38 10 70
Blog: www.ta-tango.blogspot.com
Facebook: https://www.facebook.com/tatango.vietnam

====================================

Các bạn Tango thân mến,
Milonga của chúng ta sẽ diễn ra tại Thoại Viên Cafe, số 159A Nguyễn Văn Thủ, q.1
* Lớp học Tango từ 7-8pm: a. Dũng và Dịu
* Milonga từ 8:30-11pm
Mọi điều quen thuộc vẫn được giữ nguyên, nhất là tinh thần Tango thuần nhất và không khí ấm cúng mà chúng tôi luôn hướng tới! Chào mừng các bạn khách từ phương xa!

Hẹn gặp lại tất cả các bạn thứ Bẩy này!

Contact: Tony 0945 45 25 76
Blog: www.ta-tango.blogspot.com

Facebook: https://www.facebook.com/tatango.vietnam

No comments: